#NieZostawiamCzytelnika – podsumowanie

8 grudnia 2021 roku odbyło się webinarium podsumowujące realizację projektu #NieZostawiamCzytelnika. W trakcie spotkania przypomniano cel kampanii oraz szczegółowo omówiono realizowane w jej trakcie działania m.in. treści wykładów i paneli tematycznych, program seminarium „Biblioteka włączająca – zadania, wyzwania, realizacja” oraz  towarzyszących mu warsztatów.  Wymieniono również laureatów konkursów na spot reklamowy i najciekawsze wydarzenie zrealizowane w ramach kampanii. Wskazano materiały posadowione na stronie projektu – nagrania wydarzeń, prezentacje i sprawozdania. Przedstawiono uczestnikom plany na przyszłość, którymi są: realizacja kolejnej edycji kampanii oraz projekt szkoleniowy „Włącz dostępność – wyłącz wykluczenie”.  Cele planowanych w przyszłym roku działań to podniesienie kompetencji  czytelniczych osób o szczególnych potrzebach  i włączenie ich do projektów kulturalnych oraz podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami i dostosowanie merytoryczne oferty bibliotecznej  do ich potrzeb.

W ramach  działań związanych z kontynuacją kampanii zakłada się organizację seminariów i wykładów dla bibliotekarzy, poświęconych pracy z użytkownikiem o specjalnych potrzebach czytelniczych, przeprowadzenie kampanii pro czytelniczych w bibliotekach, przeprowadzenie konkursu na najciekawszą akcję online na rzecz rozwoju czytelnictwa osób zagrożonych wykluczeniem z powodu niepełnosprawności ispotkania literackie [z tłumaczami PJM].

Projekt szkoleniowy „Włącz dostępność – wyłącz wykluczenie” zakłada m.in. ocenę dostępności cyfrowej stron www bibliotek, szkolenia online na tematy związane z dostosowaniem form przekazu  do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (dostępność cyfrowa stron www, audiodeskrypcja, komunikacja z użytkownikiem z niepełnosprawnościami, projektowanie usług dla użytkowników o specjalnych potrzebach).

W trakcie dyskusji, uczestnicy webinarium zgłosili swoje oczekiwania dotyczące wspierania ich w pracy z użytkownikiem z niepełnosprawnościami. Duża część głosów dotyczyła potrzeby szkoleń w zakresie PJM (w tym kursów online), prezentacji dobrych praktyk z bibliotek, które współpracują z organizacjami działającymi na rzecz osób z dysfunkcjami. Sporo głosów dotyczyło potrzeby szkoleń z zakresu audiodeskrypcji, tekstu alternatywnego i przygotowywania tekstów w Wordzie zgodnie z zasadami dostępności. Uczestnicy byli zgodni, że wsparcie szkoleniowe mające na celu podniesienie ich kompetencji jest bardzo pożądane.

W webinarium wzięło udział około 100 bibliotekarzy z różnych typów bibliotek.