Konkurs skierowany jest do wszystkich typów bibliotek, a jego celem jest wybranie projektu spotu filmowego promującego ogólnopolską kampanię #NieZostawiamCzytelnika.

Zwycięski spot zostanie zamieszczony na stronie portalu SBP oraz w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich popularyzując wśród bibliotek i bibliotekarzy ideę kampanii.

>> Regulamin (PDF)

>> Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 – PDF)

>> Opis spotu (załącznik nr 2 – PDF)