W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące zadań bibliotek w świetle Celów Zrównoważonego Rozwoju, ustawy o zapewnieniu dostępności, potrzeb i usług dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz komunikacji w bibliotece.

PROGRAM

20 października 2021 r.

Warsztaty: Grupa I 8.30 – 10.00

Jak przygotować dostępne materiały audiowizualne: wprowadzenie do audiodeskrypcji i napisówMarta Żaczkiewicz (Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę)

10.00 – 10.10 – otwarcie seminarium, przywitanie uczestników

10.10 – 10.50 Biblioteki, Rozwój, Agenda 2030  czyli o realizacji Celów Zrównoważonego RozwojuMałgorzata Fedorowicz-Kruszewska  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

10.50 – 11.20 – Kultura informacji osób z niepełnosprawnością wzroku w refleksji tyflologiczno-informatologicznej  –  Małgorzata Czerwińska (Uniwersytet Zielonogórski)

11.20 – 12.00 – Nie bójmy się prawa o dostępności. Czytelnik ze specjalnymi potrzebami też nas potrzebujeMateusz Ciborowski (Akces Lab)

12.00 – 12.30Projektowanie uniwersalne – dostępność  i uczestnictwo dla wszystkich. Doświadczenia polskieMaciej Motyka (ALTIX)

12.30 – 13.00  – Psychologiczne i praktyczne aspekty komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymiMagdalena Cyrklaff-Gorczyca (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

13.00  -13.30 – przerwa

13.30 – 14.00Czytanie łączy. Jak pięknie się różnić i mądrze być podobnym? Budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności poprzez literaturęWanda Matras-Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

14.00 – 14.30Specjalistyczna biblioteka dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności – potrzeba czy przeżytek?Arleta Tuleya, Julita Niedźwiecka-Ambroziak (Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych)

14.30 – 15.00Osoby niewidome i  słabowidzące w bibliotece – analiza oferty czytelniczej. – Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

15.00-15.30 – sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie

Warsztaty: Grupa II15.30 – 17.00

Jak przygotować dostępne materiały audiowizualne: wprowadzenie do audiodeskrypcji i napisówMarta Żaczkiewicz (Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę)


>> Rejestracja na seminarium