Zapraszamy na webinarium inaugurujące kampanię

Ikonkografiki dostępności: pismo punktowe, podjazd dla wózka, język migowy, osoba o lasce, osoba głucha
Zapraszamy na webinarium inaugurujące realizowaną  przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kampanię #NieZostawiamCzytelnika. W trakcie webinarium adresowanego do 200 bibliotekarzy z wszystkich typów bibliotek, zostanie zaprezentowana idea kampanii oraz jej szczegółowy przebieg. Uczestnicy będą też mogli wysłuchać wykładu poświęconego  różnym rodzajom niepełnosprawności. W jego trakcie zostanie podkreślona waga dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Webinarium odbędzie się 16 czerwca 2021 r. w godzinach 13.00-14.00.

Formularz rejestracyjny